ramadan
< >

Vasten en Ramadan

Nu met 5 tips

<
Free Tell A Friend from Bravenet.com Free Tell A Friend from Bravenet.com
>

Bij het vasten past een geest van boete doen.

Dat wil zeggen je maakt je fouten die je hebt gedaan goed.

Voornamelijk bestaan boete doen uit kleine dingen,

iets doen of iets laten; een offer (zakat)... een dienst aan een ander.

Hier kan je een liefdesdaad van maken, een gebed.

Een gebed waarin je je spijt uitdrukt, een gebed waar je om meer liefde vraagt.

Zo heb je een mooi boeket bloemen die je God kunt aanbieden.

(Josemaria Ecrifa 1902- 1975, rk priester)

 

Vasten wordt in vele religies gedaan.

Vasten is het jezelf ontzeggen van voedsel en drinken. Moslims doen dat tijdens de maand Ramadan. Christenen vasten met name tijdens de periode voor pasen. Het vasten kan zijn een periode van bijvoorbeeld 40 dagen leven van water en brood alleen. Bij de Ramadan wordt voor zonsopgang en na zonsopgang gegeten.

 

Het doel van vasten kan zijn:

om de verlangens te leren beheersen,

de geest te zuiveren, boete te doen,

berouw te tonen ten opzichte van de Schepper.

DE VASTENMAAND RAMADAN.

Deze maand is voor veel islamitische leerlingen een belangrijke maand. Het gaat hier om de maand met de naam Ramadan. In deze maand vasten nagenoeg alle islamieten. .

Meisjes vasten vaak al op jongere leeftijd mee dan jongens. Vrouwen die in verwachting of net (tot 40 dagen) bevallen zijn; als men op reis is; dan hoeft men ook niet mee te doen.

Tijdens de Ramadan wordt ook meer tijd besteedt aan het Gebed. Het zou een tijd van inkeer moeten zijn.

VALKUILEN.

Valkuilen.

Een bijkomstigheid van de Ramadan is het meevoelen met arme mensen.

De islamiet ervaart wat het is om honger te hebben.

Hoe een hongerige mens zich voelt.

Bedenk dat als een hongerig iemand veel en lekker eten ziet hij heel gulzig kan doen. Een ander woord is vraatzuchtig.

Dit is nu net niet de bedoeling van vasten.

Het vasten behoort het mooie van de mens naar boven te brengen.

Vraatzucht is geen mooie eigenschap.

Andere gevaren bij het vasten

Cassanius, iemand die tweehonderd jaar voor Mohammed leefde en veel ervaring had met vasten schreef dat overdreven vasten geen goede vruchten voortbracht.

 

Overdreven vasten roept namelijk vraatzucht en prestatiezucht.

Bij prestatiezucht laten mensen anderen voelen dat zij beter zijn dan anderen met vasten. Hij zegt dat dat tot de lelijke eigenschap van hoogmoed leidt.

Hieronder vind je een tekst van ongeveer 1400 jaar voor Mohammed dat de profeet Jesaja schreef over het vasten. Hij laat zien hoe de Schepper tegen het vasten aankijkt en welke dingen Hij belooft te doen als iemand rechtvaardig vast.

Jullie zeggen: Waarom zouden we vasten? Hij ziet

het toch niet! Waarom onszelf kwellen? Hij schenkt

er toch geen aandacht aan! Maar ik zeg: Op

vastendagen ben je uit op winst, je jaagt je

arbeiders op.

 

Je vasten ontaardt in ruzie en onenigheid, loopt

uit op handgemeen. Als je zo vast, dringt je gebed

niet tot mij door. Jezelf kwellen, het hoofd laten hangen als een riet, in boetekleren op de grond zitten, noemen jullie dat vasten?

 

Alsof ik zoiets zou willen, alsof ik daarin genoegen heb!

Nee, als jullie vasten, vast dan zo: maak de strakke

banden los, verwijder het knellende juk, laat slaven

in vrijheid gaan, bestrijd elke vorm van onderdrukking.

 

Deel je brood met wie honger lijdt, haal armen en

daklozen in huis, geef kleren aan wie naakt is,

onttrek je niet aan de zorg voor je naaste.

 

Dan zul je stralen als de morgenzon. Bij ziekte zul

je snel herstellen. Je goede werken zullen voor je

uitgaan, en ik zal je dekken in de rug met al mijn

majesteit.

 

Als je roept, geef ik antwoord; schreeuw je om

hulp, ik ben er. Maak een eind aan onderdrukking,

aan beschuldigingen en lasterpraat.

Deel met wie honger lijdt, geef hem wat je zelf

graag wilt. Geef volop aan wie tekort komt. Dan

breekt in donkere tijden de zon voor je door; is

het duister om je heen, dan wordt het helder als

de dag.

 

Uit het boek Jesaja van de Bijbel.

 

Een goede ramadan gewenst.